top of page
Algemene Voorwarden

Sophie Valla Architects  | Kerkstraat 310  | 1017 HC Amsterdam

Tel: +31 (0) 64 07 80 563 | info@sophievalla.nl | www.sophievalla.nl

BTW 818756792B01 | KVK 34348657

Intellectueel eigendom 

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert,verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze websitealleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sophie Valla Architects is het niet toegestaantekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueeleigendom berust bij Sophie Valla Architects. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijnals programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan welovereenkomst met Sophie Valla Architects te mogen claimen of te veronderstellen. Sophie Valla Architects streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks dezeinspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dankunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie op deze website worden aangeboden zonder enige vorm vangarantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen tewijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. SophieValla Architects aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staatwaarnaar wij via hyperlinks verwijzen. 

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van dedisclaimer van www.sophievalla.nl op deze pagina.

Cookies 

Deze website maakt gebruik van cookies om de website te verbeteren: om statistieken bij te houden, het mogelijk te maken om pagina’s te delen middels Social Media en om de inhoud relevanter te maken voor u. Mocht u geen cookies accepteren, kunt u – bij aanvang van het bezoek op de site – de melding linksboven negeren. Als u gebruik wilt maken van alle functionaliteiten op deze website, klik dan op het kruisje. De melding wordt dan niet meer weergegeven.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website (en/of applicaties) wordt meegezonden en door de browser wordt gedownload op de harde schijf van uw pc. Bij een volgend bezoek kan de cookie weer worden teruggezonden naar onze server. Meer informatie over het in- en uitschakelen en verwijderen daarvan cookies kan je uitvoeren met behulp van de help-functie van je browser. Kijk voor meer informatie op: cookierecht.nl

Copyright

Aan het gebruik van de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle teksten en gepresenteerde media op deze website zijn eigendom van Sophie Valla Architects en mogen niet worden worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Sophie Valla Architects. 

 

Amsterdam, 30 januari 2019

bottom of page